Hướng dẫn Đề xuất Ý tưởng trên trang cộng đồng VNDIRECT

Pinned Featured

Comments

1 comment

 • Avatar
  Đinh Huy Định

  Mình không thấy thông tin về tổng khối lượng cổ phiêu, giá trị giao dịch của các ngày. Khối lượng cổ phiếu, giá trị của giao dịch nước ngoài.

  Đề xuất cập nhật thêm thông tin để nhà đầu tư tham khảo diễn biến thị trường và có các quyết định phù hợp và đúng đắn nhất

  Thanks

  Dinh

  0
  Comment actions Permalink

Please sign in to leave a comment.