Comments

1 comment

 • Official comment
  Avatar
  VNDIRECT

  Cảm ơn anh Thái đã sử dụng Dolfin và góp ý cho VNDIRECT

  Hi vọng anh tiếp tục ủng hộ cho sản phẩm của VNDIRECT và cho VNDIRECT biết thêm các góp ý của anh co cả Dolfin và Protrade để các sản phẩm này ngày càng hoàn thiện hơn.

  Trân trọng,

  VNDIRECT

  Comment actions Permalink

Please sign in to leave a comment.