Sao lại bỏ list các bước giá mua bán trên bảng điện phái sinh?

Comments

2 comments

 • Official comment
  Avatar
  VNDIRECT

  Dear anh Nghĩa, VNDIRECT đã nhận được phản hồi của anh về bước giá trên Dolfin.

  Bộ phận phát triển phát triển sản phẩm của VNDIRECT sẽ ghi nhận ý kiến này và phản hồi lại sớm nhất có thể cho anh.

  Hi vọng anh tiếp tục ủng hộ Dolfin và các sản phẩm của VNDIRECT,

  Trân trọng

  VNDIRECT

  Comment actions Permalink
 • Avatar
  VNDIRECT

  Kính chào anh Hoàng Trọng Nghĩa,

  Hiện tại team Phát triển sản phẩm của VNDIRECT đang tạm dừng thông tin 10 bước giá để tối ưu tốc độ bảng giá. Sau khi quá trình tối ưu hoàn tất, thông tin này sẽ được cung cấp lại tới các nhà đầu tư ạ.

  Chúc Anh đầu tư hiệu quả!

  0
  Comment actions Permalink

Please sign in to leave a comment.