Một số đề xuất để hoàn thiện APP DOLFIN

Comments

1 comment

 • Official comment
  Avatar
  VNDIRECT

  Cảm ơn chị Khánh Duyên đã tham gia chương trình và góp ý rất chi tiết về Dolfin App.

  VNDIRECT xin ghi nhận ý kiến của chị và không ngừng cải tiến để Dolfin phù hợp hơn với nhu cầu người dùng

  Trân trọng,

  VNDIRECT

  Comment actions Permalink

Please sign in to leave a comment.