THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG BỐ GIẢI THƯỞNG VNDIRECT'S CHOICE AWARD

Comments

2 comments

 • Avatar
  Hoàng Bình Minh

  Ban tổ chức vui lòng công bố cho mọi người biết kết quả. Đã qua 3 tháng rồi mà các bạn vẫn còn chấm điểm nữa sao?

  1
  Comment actions Permalink
 • Avatar
  triệu tăng nguyên (Edited )

  Chương trình event của VNDirect đã hơn nữa năm rồi mà vẫn chưa thấy công bố, inbox hỏi thì bảo đang chấm điểm. 

  -1
  Comment actions Permalink

Please sign in to leave a comment.