VNDIRECT mong muốn nhận được các Góp ý - Phản hồi của Quý nhà đầu tư cho Sản phẩm DOLFIN với TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG 6.000.000Đ - DOLFIN là ứng dụng GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN mới ra mắt của VNDIRECT được cài đặt trên PC với những tính năng ưu việt hỗ trợ về tốc độ đặt lệnh và các phím tắt nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư của khách hàng.