Quý nhà đầu tư có thể đề xuất các ý tưởng xây dựng và cải tiến chất lượng các SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ tại VNDIRECT để sở hữu giải thưởng DUY NHẤT trị giá 100.000.000Đ - Các sản phẩm công nghệ được định nghĩa bao gồm các sản phẩm có chứa các tính năng hoặc được sử dụng trên nền tảng Công nghệ của VNDIRECT như Datafeed, Bảng giá, Cổ phiếu khuyến nghị, Bảng giá, Mobile app, Desktop app Dolfin, OTP…)