Quý nhà đầu tư có thể đề xuất các Ý tưởng xây dựng và cải tiến chất lượng các SẢN PHẨM TÀI CHÍNH tại VNDIRECT để sở hữu giải thưởng DUY NHẤT trị giá 100.000.000Đ - Các sản phẩm tài chính được định nghĩa bao gồm các sản phẩm hỗ trợ sức mua cho Nhà đầu tư như Các sản phẩm Margin, Ứng trước tiền bán, Hỗ trợ lãi suất, Smart T+…)