Quý nhà đầu tư có thể đề xuất các ý tưởng xây dựng và cải tiến chất lượng tại VNDIRECT để sở hữu giải thưởng DUY NHẤT trị giá 100.000.000Đ - Các Ý TƯỞNG KHÁC được định nghĩa là các ý tưởng không thuộc nhóm Sản phẩm Công nghệ, Sản phẩm Tài chính hoặc các Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến con người...