Lắng nghe để Phát triển chương trình ghi nhận và vinh danh các Ý tưởng và Góp ý của khách hàng dành cho VNDIRECT. Chương trình gồm 2 Hợp phần chính: Hợp phần "Góp ý cho các sản phẩm dịch vụ mới ra mắt" (mở màn là Desktop app Dolfin) và Hợp phần "VNDIRECT Choice's Award" (ghi nhận các ý tưởng mới cho sự phát triển của VNDIRECT)