Đóng tài khoản tại công ty khác và chuyển sang giao dịch tại VNDIRECT trong khi quyền (cổ tức, chứng khoán thưởng, chứng khoán mua thêm,…) chưa về tài khoản có được không?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.