Nếu số lệnh thỏa mãn điều kiện nhiều hơn sức mua thì lệnh nào sẽ được đẩy lên trước?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.