Một cá nhân hay tổ chức có được mở tài khoản chứng khoán ở các CTCK khác nhau không?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.