Khi mở vị thế đối nghịch để đóng vị thế có cần phải nộp thêm tiền ký quỹ không?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.