Tôi đang có chứng khoán ở tài khoản giao dịch mở tại công ty chứng khoán khác, tôi muốn chuyển tài khoản về VNDIRECT để giao dịch, tôi cần phải làm những gì?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.