Tôi có quyền mua thêm chứng khoán phát hành thêm cổ phiếu, nhưng tôi muốn chuyển nhượng quyền mua đó cho người khác. Vậy tôi phải làm như thế nào?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.