Cổ phiếu của tôi được hưởng cổ tức bằng tiền 10%, vậy tôi có phải làm thủ tục gì để nhận được cổ tức này không?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.