Trong thời gian đang chờ lưu ký, tại ngày chốt danh sách, chứng khoán của tôi đang chờ lưu ký, vậy tôi sẽ đăng ký quyền mua thêm ở đâu?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.