Tôi có 10 lệnh điều kiện thỏa mãn điều kiện nhưng sức mua của tôi chỉ đủ mua 7 lệnh. Lệnh nào của tôi sẽ được gửi lên sàn trước?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.