Khi lệnh điều kiện của tôi đã lên sàn và khớp 1 phần, cuối phiên lệnh có tự hủy không?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.