Nếu lệnh điều kiện của tôi có giá nằm ngoài biên độ trần sàn khi kích hoạt thì xử lý như thế nào?

Theo dõi

Bình luận

1 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.