Khi sử dụng dịch vụ ký quỹ để mua chứng khoán thì sẽ mất những  khoản phí nào?

Theo dõi

Bình luận

1 bình luận

 • Avatar
  Nguyễn Tuấn Cường

  "Chỉ khi nào phát sinh khoản vay mới bắt đầu tính phí."
  Ví dụ:

  1. mình vào làm CẤP hạn mức margin 100 triệu - ngày mồng 1. 

  2. mình dùng 50 triệu trong 100 triệu đó mua CK - ngày mồng 3.

  3. 50 triệu còn lại mình để đến ngày mồng 5. Không xài nữa mình làm RÚT hạn mức.

  Vầy cho mình hỏi số 1 có tính lãi chưa? hay từ số 2?

  số 2 tính lãi trên 50 hay 100 triệu?

  50 triệu không làm gì để qua ngày 4, 5 mới RÚT thì có tính lãi không?

  0
  Thao tác bình luận Đường dẫn cố định

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.