Nhìn thấy dữ liệu nến ngày EOD nhưng khi chọn khung thời gian nhỏ hơn thì vẫn là nến ngày.

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.