Vào ngày đáo hạn của hợp đồng nếu tôi không đóng vị thế thì giá thanh toán sẽ tính như thế nào?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.