Trường hợp tài sản đảm bảo là cổ phiếu, nếu thị trường giảm mạnh dẫn đến giảm giá cổ phiếu thì có ảnh hưởng gì?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.