Tại mỗi kỳ trả lãi định kỳ của Trái phiếu, nhà đầu tư được hưởng toàn bộ lãi của kỳ tính lãi đó hay hưởng lãi từ ngày mua Trái phiếu?

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.