Khi nào thì có ứng dụng dành cho win hệ 32 bit?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để lại bình luận.