Đề xuất thêm cột giá hiện tại vào mục sổ lệnh

Bình luận

1 bình luận

Vui lòng đăng nhập để lại bình luận.