Đối với những lỗi thường gặp trong quá trình giao dịch hoặc sử dụng dịch vụ của VNDIRECT, Quý nhà đầu tư có thể viết bài thông báo lỗi ở đây và theo dõi để được thông báo ngay khi lỗi được khắc phục.