Hướng dẫn tạo danh mục các mã cổ phiếu quan tâm

Theo dõi

Bình luận

1 bình luận

  • Avatar
    Trần Trung Kiên (Đã sửa )

    Thứ tự của danh mục để cố định theo thứ tự được tạo. Nếu muốn đẩy danh mục lên trên (đẩy danh mục thứ 3 lên trên cùng chẳng hạn) thì làm như thế nào đây?

    0
    Thao tác bình luận Đường dẫn cố định

Bài viết bị đóng bình luận.