FAQ Lệnh điều kiện BUY STOP/SELL STOP

Theo dõi

Bình luận

1 bình luận

  • Avatar
    Nguyễn Đình Thắng

    Cho mình hỏi là mình muốn đặt cùng lúc lệnh Buy Stop và Sell Top của cùng một mã hợp đồng tương lai được không vậy ?

    VD: hợp đồng VN30F1808

    Buy Stop tại giá 950 với điều kiện giá thị trường >= 940 và Sell Stop tại giá 920 với điều kiện giá thị trường <= 930

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.